06 november 2023

Verslag werkbezoek OCW naar Uithoorn en Amersfoort

Verslag werkbezoek OCW naar Uithoorn en Amersfoort

Op 26 september werd het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verwelkomd tijdens een werkbezoek aan twee Sterk Techniekonderwijs (STO)-regio’s: STO Amersfoort (TisforTech) en STO-Amstelland. Het doel van deze dag was het tonen van de effecten van STO en het faciliteren van uitwisseling tussen het ministerie (zowel beleidsmedewerkers als controllers) en de regio’s.

Het ochtendprogramma begon om 10.00 in de hotspot van STO-regio Amersfoort: TisforTech. Hier werden ambtenaren van het ministerie begroet door programmamanager Marleen Schrijver en penvoerder Frederik Roseboom, die hen informeerden over TisforTech. De presentatie benadrukte hoe STO heeft geleid tot verbeterde samenwerking tussen schoolleiders en docenten, met gezamenlijke opdrachten voor D&P en T&T als tastbaar resultaat. Koen Janssen, directeur van Het Element, benadrukte het belang van regionale samenwerking voor innovatief en actueel techniekonderwijs. De hotspot draagt daaraan bij en zorgt ook voor continuïteit.

Deelnemers konden vervolgens in gesprek gaan met docenten, bedrijven en leerlingen en ontdekten de impact van de hotspot. De docenten merkten op dat samenwerking is verbeterd, terwijl bedrijven positieve veranderingen hebben ervaren sinds de introductie van de hotspot. Een hoogtepunt was een bezoek aan een les waar de leerlingen bezig waren met het bouwen van een smart city. Elke week krijgen ze een nieuwe opdracht.

Het ochtendprogramma werd afgesloten met discussies over de vervolgfase van STO, waarbij voorwaarden en middelen werden besproken om een gelijk speelveld te creëren. Timo Jansen, directeur Bouwmensen Amersfoort, benadrukte het succes van regio’s die een groter deel van het budget in het samenwerkingsverband hebben gestoken en niet hebben verdeeld per school. Op deze manier wordt gezamenlijk nagedacht over de inzet van de middelen.

Met waardevolle inzichten vertrok het gezelschap naar STO-Amstelland, waar ze werden verwelkomd op het vakcollege Thamen. Hier deelde programmamanager Martine Wardenburg voorbeelden van samenwerking met PRO en PO, en de positieve effecten van STO waren zichtbaar in een stijgend aantal leerlingen dat techniek koos. Directeur Mattie Smits – Jansen van het vakcollege Thamen benoemt dat ze blij zijn met de stijgende lijn, maar het behoud van het aandeel leerlingen in een krimpregio ook al heel mooi is.

Na een informatieve presentatie volgde een rondleiding, waar ambtenaren een kijkje kregen in de dagelijkse bezigheden van docenten en leerlingen. Door STO zijn de lokalen gemoderniseerd, zijn er nieuwe apparatuur en machines aangeschaft en is de samenwerking tussen de docenten verbeterd. STO droeg bij aan moderne apparatuur en verhoogde samenwerking tussen docenten. Als kers op de taart maakten leerlingen borrelplanken die ter plekke werden gegraveerd.

Het gesprek werd voortgezet met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, docenten en bestuurder Truus Vaes van de IRIS CVO Groep. Daarbij werd vooruit gekeken naar de periode 2025-2029. Door de regio wordt aangegeven dat vanaf 2025 nog meer wordt ingezet op de beeldvorming van techniek, ook richting de ouders. Net zoals in het ochtendprogramma, wordt het belang van samenwerken benoemd: “de opdracht van STO moet blijven dat je het alleen maar samen mag doen”, aldus programmamanager Martine Wardenburg.

Tot slot werd benoemd door zowel de ambtenaren van OCW als de regio dat ze het prettig vonden om ervaring en kennis met elkaar uit te wisselen. Beleidsmedewerker Laura Veerman van het ministerie van OCW benadrukte de inspirerende dag en de waarde van het zien van wat er in de praktijk gebeurt.