07 mei 2023

Uitwisselingsmogelijkheden op het vmbo

Uitwisselingsmogelijkheden op het vmbo

Afgelopen oktober vond er een bijzonder uitwisselingsproject plaats. Tien Noorse bouwstudenten zijn samen met twee bouwdocenten naar het Fioretti College in Veghel gekomen. Zij werden gekoppeld aan tien vierdejaars BWI leerlingen (kader & basis), waarbij kennis uitwisselen op het gebied van circulair en duurzaam bouwen centraal stond. Studenten en docenten waren hierover erg enthousiast. Lijkt het u ook wat om een uitwisselingsproject te organiseren?

Europese programma Erasmus+

Een internationale mobiliteit kan leerlingen helpen met bijvoorbeeld taalontwikkeling, cultureel bewustzijn en zelfvertrouwen. Maar denk ook aan het verkennen van thema’s zoals diversiteit, milieu of geschiedenis in een internationale context. Via het Europese programma Erasmus+ kunnen mobiliteiten en samenwerkingen met buitenlandse scholen zowel fysiek als online bekostigd door de EU plaatsvinden.