03 april 2022

Uitwerkingen van doorlopende leerlijnen? Deel ze met ons

Uitwerkingen van doorlopende leerlijnen? Deel ze met ons

Veel STO-regio’s werken aan de uitwerking van doorlopende leerlijnen. Vmbo- en mbo-docenten zoeken samen uit waar overlap zit in programma’s van beide onderwijssoorten, zodat onnodige overlap geschrapt kan worden én leerlingen handelingen direct op de juiste manier uit leren voeren. Het gesprek over doorlopende leerlijnen is van groot belang en moet ook zeker gevoerd worden, maar het ‘uitzoekwerk’ zou landelijk verzameld kunnen worden, zodat regio’s daar gebruik van kunnen maken.

Heeft u een programmavergelijking vmbo – mbo voor een profielvak – module, een keuzevak of voor andere programmaonderdelen en wilt u die met ons delen? Stuur die dan naar info@sterktechniekonderwijs.nl. Wij zorgen ervoor dat de programmavergelijkingen bruikbaar worden voor elke regio.