29 januari 2021

Terugblik STO LIVE: Doorlopende leerroutes

Sterk Techniekonderwijs LIVE: doorlopende leerroutes

Op woensdag 27 januari is de derde aflevering van Sterk Techniekonderwijs LIVE uitgezonden vanaf het Vechtdal College in Hardenberg. Deze uitzending, die live bekeken is door 285 deelnemers, stond in het teken van doorlopende leerroutes in de techniek en technologie. Twee STO-regio’s presenteerden hun visie en ervaringen met betrekking tot de samenwerking tussen vmbo en mbo.

Het Techniekloket

Het Techniekloket, Sterk Techniekonderwijsregio Noordoost Brabant, gaat uit van ‘De kracht van samen’. De regio ziet onderling vertrouwen, interesse in elkaar en openheid over belangen als kritische succesfactoren en benadrukt dat dit proces veel tijd en energie vraagt. Deze inzet heeft geleid tot een samenwerking op alle organisatieniveaus, waarbij docenten van vmbo en mbo elkaar in professionele leergemeenschappen op inhoud vinden.

Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Overijssel

De aanpak van Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Overijssel laat zich ook typeren door een kracht: “De kracht van gewoon doen!”. De regio kent al enkele jaren succesvolle samenwerking in het technisch onderwijs, waarbij het Regionaal Techniek Centrum een belangrijke rol speelt. De goede onderlinge relatie, ook op docentniveau, vertaalt zich in concrete programma’s waarin vmbo-leerlingen op onderdelen gebruik maken van de gezamenlijke kennis en faciliteiten van vmbo, mbo en regionaal bedrijfsleven.

Beide regio’s gaven aan de mogelijkheden te onderzoeken van de nieuwe wet doorlopende leerroutes, onderdeel van Sterk Beroepsonderwijs. Over dit onderwerp zijn ook vooraf veel vragen binnen gekomen. Op de website van Sterk Beroepsonderwijs vindt u meer informatie over deze mogelijkheden en bouwstenen voor het ontwikkelen van een doorlopende leerroute. Ook is er een aantal webinars terug te kijken.

Presentaties en webinar