02 november 2020

Techniekhubs

Sterk Techniekonderwijs LIVE

In de techniekhub van het Teylingen College KTS in Voorhout vond 28 oktober het webinar Sterk Techniekonderwijs LIVE plaats. Ton de Groot en Michèl van der Feen gaven uitleg over de wijze waarop zij in hun STO-regio een techniekhub hebben opgezet en op welke manier daar gebruik van wordt gemaakt.

Beide heren gaven aan dat er vanuit het basisonderwijs veel belangstelling is om op deze manier kennis te maken met techniek. Of dat ook het gewenste resultaat heeft is nog moeilijk te zeggen, daarvoor draaien de techniekhubs nog te kort. Maar leerlingen en leerkrachten zijn erg enthousiast.

Tijdens het webinar konden vragen gesteld worden. Hierbij kwam onder andere de vraag aan de orde welke docenten van het vmbo ingezet worden in de techniekhub. Beide heren gaven aan dat dit om ‘een bijzonder slag docenten vraagt’. Mensen die buiten de gebaande kaders willen denken, openstaan voor nieuwe ontwikkelingen in de techniek en daarin mogelijkheden zien om ze toe te passen in de techniekhub. Daarnaast is het erg belangrijk dat een docent niet van een opdracht naar een vooraf resultaat denkt, maar zich laat verrassen door oplossingen die leerlingen voor een probleem bedacht hebben.

Presentatie Ton de Groot

Presentatie Michèl van der Feen