28 juni 2024

STO-subsidie

STO-subsidie

Nu de plannen worden gemaakt voor de nieuwe subsidieperiode zijn er veel organisaties, bedrijven, instellingen en individuele personen die verzoeken om subsidie doen aan regio’s. De landelijke ondersteuning krijgt regelmatig voorstellen binnen voor samenwerking en verzoeken om subsidie beschikbaar te stellen. Dat laatste is sowieso niet mogelijk en alle voorstellen worden doorverwezen naar de regio’s. Door de landelijke organisatie wordt nooit gezegd dat de regio subsidie beschikbaar zal stellen, wel dat er, op basis van een plan, een gesprek gevoerd kan worden. Uiteindelijk beslist een regio zelf met wie ze in zee gaat of niet. Wees hierbij kieskeurig. Een regio is niet verplicht om op plannen van wie dan ook in te gaan.