30 oktober 2021

STO Dronten als 78e regio van start

Sterk Techniekonderwijs nu landelijk dekkend

Nadat een eerdere poging tot samenwerking in het kader van het Sterk Techniekonderwijs onvoldoende vruchtbaar is gebleken, is het dan toch gelukt. Ook de regio Dronten kan toegevoegd worden aan het STO landschap en daarmee is er sprake van een landelijk dekkend STO-netwerk.

Programmaleider Susan Zandbergen is enthousiast over de toekenning: “Dankzij de constructieve samenwerking onder leiding van de bestuurders Tjeerd Biesterbosch van de Landstede groep en Caren Japenga van het Almere College is er in korte tijd een ambitieus plan geschreven om een innovatieve techniekketen te realiseren die het onderwijs in Dronten versterkt en verbindt met de omgeving.”

Speerpunten

STO Dronten gaat niet alleen uit van de actuele vraag van technische en technologische bedrijven, maar focust ook op de toepassing van ‘nieuwe’ technologieën als automatisering en robotisering en brede uitdagingen zoals de duurzame energietransitie. Speerpunten in het plan zijn onder meer:

  • Een verbreding van de vakkennis van leerlingen door het aanbieden van een groter assortiment aan keuzevakken, en het aanbieden van vaardigheden die het bedrijfsleven vraagt.
  • Doorlopende leerlijnen op verschillende niveaus in samenwerking met het basisonderwijs en verschillende mbo-instellingen.

Daarnaast is een belangrijk doel van STO Dronten om leerlingen op de basisschool op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met techniek en technologie. Binnenkort starten de eerste activiteiten voor leerlingen van de basisschool. Hierdoor kunnen leerlingen en hun ouders een beter beeld krijgen van het technisch vmbo en de vele kansen op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst.

Kick-off

Het team van enthousiaste docenten uit het vmbo, mbo en po heeft er samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven veel zin in eindelijk te kunnen starten. Op 2 december aanstaande wordt dit officieel gevierd met een feestelijke kick-off op Het Perron, de vmbo-locatie in Dronten waarin de deelnemende scholen succesvol samenwerken!

Kamerbrief over voortgang Sterk Techniekonderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) heeft op 18 oktober 2021 het 1e monitoringsrapport over het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij informeert de Kamer over de belangrijkste ontwikkelingen. De bijlage daarbij gaat over monitorgegevens en voortgang in het 1e jaar van het programma Sterk Techniekonderwijs (STO).

Download de Kamerbrief

Download de bijlage