11 mei 2020

STO-consulent is geen STO-ondersteuner

Wie zijn de ondersteuners uit het landelijk ondersteuningsteam?

Ondersteuners van Sterk Techniekonderwijs hebben contact met vrijwel alle regionale samenwerkingsverbanden Sterk Techniekonderwijs. Regio’s kennen ‘hun’ ondersteuner. Die ondersteuner is vijf dagen per jaar beschikbaar voor de regio vanuit het landelijke programma Sterk Techniekonderwijs. Voor deze ondersteuning wordt geen rekening gestuurd. Met de ondersteuners is afgesproken dat ze in hun ‘eigen’ regio’s geen activiteiten uitvoeren waarvoor ze wel een rekening kunnen sturen.

Af en toe krijgen we berichten dat er mensen contact opnemen met een regio onder de vlag van Sterk Techniekonderwijs, die niet tot het landelijk ondersteuningsteam behoren. Twijfelt u of het in dat geval gaat om een STO-ondersteuner kijk dan even op de pagina Ondersteuners op de site. Natuurlijk kunt u van het aanbod van anderen dan de landelijke ondersteuners gebruik maken, u moet dan echter wel als regio de rekening betalen.