30 september 2021

Sterk techniekonderwijs in het basisonderwijs

Sterk techniekonderwijs in het basisonderwijs

Regelmatig komt via de website van Sterk Techniekonderwijs een vraag van een basisschool of de regio ook technieklessen voor het basisonderwijs in een regio verzorgt. Geantwoord wordt dan dat dit inderdaad in veel regio’s het geval is. Veel regio’s (er zijn er 78 in Nederland) hebben of leggen contact met het basisonderwijs om leerlingen te interesseren voor techniek.

Vraagstellers wordt verwezen naar de website om te zien welk samenwerkingsverband zich in hun regio’s bevindt en krijgen het advies met deze regio contact op te nemen. Vanuit de landelijke ondersteuning wordt bemiddeld tussen STO-regio en basisschool, maar mocht u als regio een vraag krijgen, dan weet u waar die vandaan kan komen.

Meestal komt de vraag van een basisschool voort uit enthousiaste verhalen die collega’s aan elkaar vertellen over Sterk Techniekonderwijs. Contact tussen PO en VO lijkt in veel regio’s vorm te krijgen. Heeft u een leuk voorbeeld? Meld het ons dan, wij zijn altijd op zoek naar content om anderen te inspireren.