05 februari 2024

Stand van zaken IOL voor XR

Stand van zaken IOL voor XR

Het is vrij rustig rond het project IOL voor XR. Dat komt omdat de samenwerking met het Impuls Open Leermateriaal (IOL) gestopt is. Impuls Open Leermateriaal (IOL) en SPV konden het niet eens worden over de vraag of content voor het gebruik van XR valt onder ‘open leermateriaal’.

Stopzetten van de samenwerking met IOL wil echter niet zeggen dat er niets meer gebeurt rond IOL voor XR. Een kleine groep deskundigen zoekt op dit moment samenwerking met Vlaanderen en het mbo. Op beide fronten is men ook met dit onderwerp bezig en bekeken wordt of we de handen ineen kunnen slaan. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met partijen die mogelijk een platform kunnen bieden waarop content in een ‘Netflix-achtige omgeving’ beschikbaar gesteld kan worden. En, natuurlijk, wordt er gezocht naar een nieuwe financieringsbron van dit project.