28 juni 2020

Regio’s zijn in beeld

Regio-sites spelen een belangrijk rol binnen en tussen regio’s

Sinds januari is het voor regio’s mogelijk een eigen regio-site in te richten op de site Sterk Techniekonderwijs. Bijna alle regio’s maken intussen van deze mogelijkheid gebruik. In de peiling die afgelopen tijd op de website stond gaf 62% van de respondenten aan de regiosite vooral te bezoeken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de eigen regio, 43% gebruikt regiosites om te zien waar andere regio’s mee bezig zijn en daar inspiratie op te doen.

Regio-sites spelen een belangrijk rol binnen en tussen regio’s. Komend schooljaar gaan we, samen met u, onze uiterste best doen die rol ook waar te maken door regelmatig nieuwe content te plaatsen en elkaar in en buiten de regio te inspireren tot Sterk Techniekonderwijs.

Uw content kunt u plaatsen door deze te sturen naar regio@sterktechniekonderwijs.nl.

 

Laatste nieuws

KIES REGIO