07 juni 2024

Raymond Nijenhuis nieuwe kartrekker STO

Raymond Nijenhuis nieuwe kartrekker STO

Op 1 augustus 2024 stopt Jan van Nierop als kartrekker STO. Hij wordt opgevolgd door Raymond Nijenhuis. Raymond is directeur van het Twents Carmel College locatie Postkampstraat in Oldenzaal, een school voor vmbo en PRO. Deze school neemt als penvoerder deel aan een van de grootste STO-regio’s in Nederland.
Raymond gaat het landelijke ondersteuningsteam aanvoeren.