05 februari 2024

Planning

Planning

Alle regio’s buigen zich over het activiteitenplan en de begroting voor de nieuwe STO-periode 2025-2029.

Daarin staan een aantal mijlpalen vast:

 • 1 juni 2024

  • Vooraanmelding DUS-I: DUS-I wil graag weten of er wijzigingen zijn in de samenstelling van de regio. Zijn er samenwerkingspartners (met name vmbo-scholen en mbo’s) bijgekomen of gestopt? Is dat het geval meldt dat dan bij DUS-I. Ook als uw regio qua samenstelling dezelfde blijft wil DUS-I dat graag horen.
 • 1 oktober 2024

  • Indienen aanvraag op hoofdlijnen (activiteitenplan en begroting) voor de hele subsidieperiode.Voor deze aanvraag komt snel een format beschikbaar, dat niet heel erg af zal wijken van de bekende formats.Wat precies een plan op hoofdlijnen is’ wordt de komende tijd uitgewerkt en opgenomen in een geactualiseerde versie van de ‘Handreiking projectadministratie’.
 • Januari 2025

  • Alleen regio’s waarvan het plan is goedgekeurd ontvangen een beschikking voor de hele subsidieperiode (2025 -2029).
 • 15 april 2025

  • Indienen uitgewerkt activiteitenplan en begroting voor de periode 2025-2026.
 • 1 oktober 2026

  • Indienen uitgewerkt activiteitenplan en begroting voor de periode 2027-2028.

De conceptregeling Sterk Techniekonderwijs 2025-2029 wordt in maart verwacht.