05 juli 2021

Percentage leerlingen in techniek stijgt

De dalende trend lijkt te buigen

Het totaal aantal leerlingen in het VO daalt. Daar is weinig aan te doen, maar het percentage leerlingen dat in het vmbo kiest voor een technische opleiding stijgt. Het gaat om een lichte stijging (net iets meer dan 2% meer dan vorig jaar) maar de dalende trend lijkt te buigen. Of dit het gevolg is van Sterk Techniekonderwijs is nog lastig te zeggen. Zo lang loopt STO nog niet, maar ‘wij’ van STO denken dat STO zeker een bijdrage levert aan deze stijging. Er is hoe dan ook sprake van een trendbreuk, zo laat de techniekpactmonitor zien.

Het aantal leerlingen in N-profielen van havo en vwo daalt, na een jarenlange stijging. Maar wie weet brengt STO ook hierin verandering. Naast de techniekpactmonitor wordt STO gevolgd door een eigen monitor. De resultaten van het eerste projectjaar worden binnenkort op onze site gepubliceerd.