Nieuws

Terugblik STO LIVE: “De nieuwe leerweg en de programma’s TIV en T&T”

Misschien is T&T of Techniek en Innovatief Vakmanschap (TIV) ook iets voor uw regio?

Doorlopende leerroute melden bij DUO

Een leerling in een doorlopende leerroute kan in de VO-fase zitten én aangemeld zijn voor het MBO. Hierdoor kan de leerling bijv....

29% van de vmbo-leerlingen kiest voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo

Vanuit de basisberoepsgerichte leerweg is het percentage leerlingen dat kiest voor een vervolgopleiding in de bètatechniek in de afgelopen jaren geleidelijk toegenomen...

Maak het voor vso-leerlingen aantrekkelijk om voor techniek te kiezen

In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is de instroom van jongeren die kiezen voor techniek relatief klein. De Sterk techniekonderwijs-regio Het Techniekloket...

Girls’ Day 2022: 5700 meisjes op bezoek bij een technisch bedrijf

Op 7 april vond Girls' Day 2022 plaats. Tijdens de elfde editie van dit jaarlijks terugkerende evenement van VHTO werden 5700 meiden...

Voortgangsrapportage Sterk Techniekonderwijs

De regio’s hebben van DUS-I een terugkoppeling ontvangen ten aanzien van de rapportage. Een aantal regio’s heeft daarbij de vraag gekregen een...

De regioportretten bevatten de nieuwste doorstroomcijfers

In de regioportretten is nu te zien hoeveel leerlingen er in percentages en absolute aantallen doorstromen naar een technische mbo-opleiding vanuit de...