28 maart 2024

Onderwijs- en arbeidsmarkcijfers zijn geüpdatet en aangevuld

Onderwijs- en arbeidsmarkcijfers zijn geüpdatet en aangevuld

Voor de planvorming van de nieuwe fase van STO 2025-2029 wordt er in de regiovisie o.a. gevraagd naar een overzicht van de instroomcijfers van het vmbo, de doorstroomcijfers naar het technisch mbo en de vraag van de arbeidsmarkt, onderbouwd met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Om de regio’s hier zoveel mogelijk in te ondersteunen zijn de regioportretten en arbeidsmarktcijfers ter beschikking gesteld.

Nieuw daarbij zijn duidelijkere overzichten van het aantal leerlingen per regio, profiel en leerweg in schooljaar 2023-2024:

En de ontwikkeling van het leerlingenaantal in de afgelopen 10 jaar in de beroepsgerichte profielen per STO-regio:

Deze dashboards zijn ook te downloaden als Excel of als afbeelding en direct te gebruiken in de regiovisie voor de volgende fase van STO.

Arbeidsmarktcijfers zijn te vinden via de onderstaande link:

Wilt u toch liever een kijkje nemen in de bekende regioportretten?