01 april 2021

Niet elke ondersteuner is een STO-ondersteuner

STO-ondersteuners

Ondersteuners van het landelijke programma Sterk Techniekonderwijs hebben contact met vrijwel alle regionale samenwerkingsverbanden Sterk Techniekonderwijs. Regio’s kennen ‘hun’ ondersteuner. Die ondersteuner is enkele dagen per jaar beschikbaar voor de regio. Voor deze ondersteuning wordt geen rekening gestuurd. Met de ondersteuners is afgesproken dat ze in hun ‘eigen’ regio’s geen activiteiten uitvoeren waarvoor ze wel een rekening kunnen sturen.

Af en toe krijgen we berichten dat er mensen contact opnemen met een regio onder de vlag van Sterk Techniekonderwijs, die niet tot het landelijk ondersteuningsteam behoren. Twijfelt u of het in dat geval gaat om een STO-ondersteuner, kijk dan even op deze pagina. Natuurlijk kunt u van het aanbod van anderen dan de landelijke ondersteuners gebruik maken, u moet dan echter wel als regio de rekening betalen.