01 september 2019

Nieuwe beroepsgerichte keuzevakken

Procedure toetsing beroepsgerichte keuzevakken

In veel plannen van techniekregio’s staat dat er in de regio gewerkt gaat worden aan de ontwikkeling van nieuwe beroepsgerichte keuzevakken. Dat kan, de regelgeving rond keuzevakken biedt daar ruimte voor, maar nieuwe beroepsgerichte keuzevakken moeten wel langs de officiële weg worden ingediend willen ze mee kunnen tellen op de eindlijst van leerlingen.

Op de website van Nieuw VMBO staat de procedure die gevolgd moet worden bij het indienen van nieuwe beroepsgerichte keuzevakken.

Sinds 2016 (de invoering van de profielen in het vmbo) zijn er 17 nieuwe beroepsgerichte keuzevakken goedgekeurd. Sinds die tijd zijn er rond de 40 voorstellen ingediend. Veel indieners moeten worden teleurgesteld, vaak omdat:

  • Het voorgestelde keuzevak een projectmatige uitwerking is van bestaande inhoud. Het HOE staat dan centraal niet het WAT.
  • Het voorgestelde keuzevak meer dan 25% overlap heeft met een al bestaand keuzevak.
  • Het voorgestelde keuzevak alleen algemene vaardigheden bevat en geen praktische vaardigheden. Keuzevakken als ‘stage’ ‘kennismaking met de beroepspraktijk’, ‘ontwikkelen van mbo-vaardigheden’ en ‘deelname aan vakwedstrijden’ hebben geen kans van slagen.

Twijfelt u over de vraag of uw idee voldoende is voor een nieuw beroepsgericht keuzevak, neem dan contact op met de commissie beroepsgerichte keuzevakken, leden van de commissie denken graag met u mee. U kunt mailen naar info@nieuwvmbo.nl.