06 mei 2021

Niet elk aanbod is een STO-aanbod

Niet elk aanbod is een STO-aanbod

In Sterk Techniekonderwijs gaat veel geld om. Dat maakt het programma voor commerciële aanbieders interessant. Met enige regelmaat krijgen we de vraag van regio’s of een aanbieding die zij ontvangen hebben een “STO-aanbieding” is, vaak omdat er in de aanbieding staat dat er ‘nauw samengewerkt wordt met STO’.

Het is goed te weten dat er vanuit het landelijke STO programma alleen ondersteuning aan regio’s gegeven wordt, in de vorm van gesprekken met programmaleiders, trainingen en (digitale) bijeenkomsten. STO helpt niet bij het aanvragen van subsidies (neemt dat regio’s ook niet uit handen) en het aanschaffen van producten of diensten. Uiteraard bent u als regio vrij van deze aanbieders gebruik te maken, maar u moet dan wel ook de daaraan gekoppelde rekening betalen.

Twijfelt u over een aanbod, neem dan even contact op via info@sterktechniekonderwijs.nl.