02 maart 2020

Naar een startkwalificatie zonder vmbo-examen

Wetsvoorstel doorlopende leerroutes

In de Tweede Kamer ligt het wetsvoorstel doorlopende leerroutes. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen wordt het, vanaf het schooljaar 2020-2021, voor de basisberoepsgerichte leerweg, mogelijk een doorlopende leerroute vorm te geven vanaf leerjaar 3 tot en met een startkwalificatie niveau 2. Leerlingen hoeven tussentijds geen vmbo-examen te doen, maar moeten wel de leerstof aangeboden krijgen.

Ook wordt het, op basis van de wet, mogelijk doorlopende leerroutes vorm te geven naar niveau 3 en 4 opleidingen. Het vmbo examen mag in deze leerroutes gespreid worden over leerjaar 3 en 4 van het vmbo en leerjaar 1 van het mbo. Deze leerlingen krijgen dus 3 jaar de tijd vmbo-examen te doen en kunnen ondertussen starten met hun mbo-opleiding. Het wetsvoorstel maakt het o.a. ook mogelijk dat één team van docenten het onderwijs verzorgt.

Voorwaarde voor het vormgeven van doorlopende leerroutes is dat er een samenwerkingsovereenkomst is tussen vmbo en mbo en natuurlijk dat er afspraken gemaakt worden over de inhoud van de routes, eventuele terugvalopties, de organisatie van het onderwijs, enz.

Wetsvoorstel