03 oktober 2019

Minister Slob geeft startsein: Vmbo-scholen aan de slag met implementatie van plannen voor Sterk Techniekonderwijs

Vandaag vond in Utrecht de landelijke ‘kick-off’ plaats van Sterk Techniekonderwijs. Minister Slob gaf het startsein waarmee vmbo-scholen in januari 2020 kunnen starten met het omzetten van hun goedgekeurde plannen in concrete acties voor het verbeteren van het techniekonderwijs. Voor de kwaliteit van het technisch vmbo heeft het kabinet in het regeerakkoord structureel 100 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media: “Het is mooi om te zien dat vmbo-scholen, mbo’s en het bedrijfsleven elkaar hebben gevonden om gezamenlijk het technisch onderwijs naar een hoger plan te tillen. Er liggen goede regionale plannen die echt het verschil kunnen maken voor de leerlingen en de leerkrachten. De komende jaren is hiervoor structureel geld beschikbaar. Nu is het tijd om met elkaar vol de schouders eronder te zetten. En te laten zien dat de uitvoering van de plannen concreet resultaat opleveren.”

Meer instroom in technisch profiel nodig

Op het vmbo-bb en -kb kiest nu 22% van de leerlingen een technisch profiel, van de vmbo-gl leerlingen kiest slechts 10% hiervoor. Hoewel het percentage meisjes op het technisch vmbo stijgt, gaat het ook hier om kleine percentages van maximaal 5%. Voor de komende jaren wordt een daling van het absolute aantal leerlingen voorzien, die met name het vmbo zal raken. Met gelijkblijvende percentages van leerlingen voor een technisch profiel, levert dit een groot tekort aan mbo-studenten op en daarmee ook een probleem op de arbeidsmarkt. Dit terwijl juist in de techniek de vraag naar vakmanschap groot is. 9 van de 10 vacatures voor technisch personeel vragen om basis- of middelbaar opgeleiden. De plannen van de regio’s zijn er op gericht om de instroom in het technisch vmbo en de aansluiting van vmbo naar mbo te verbeteren.

Uitstekende vakmensen

Alle ingediende plannen werden de afgelopen maanden beoordeeld door een 15-koppige beoordelingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers uit het onderwijs, het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid.
Michaël van Straalen, voorzitter van de beoordelingscommissie: “Het vmbo vormt de eerste stap richting het beroepsonderwijs en is daarom een hele belangrijke. In het vmbo zitten leerlingen die vaak via het mbo een prima plek in de maatschappij weten te vinden. Het worden uitstekende vakmensen die Nederland heel hard nodig heeft. Het is belangrijk dat het bedrijfsleven verbinding maakt met het vmbo en op die manier bijdraagt aan een positief imago van deze onderwijssector. Sterk Techniekonderwijs draagt daar enorm aan bij.”

78 STO-regio’s

In totaal dienden 78 regio’s plannen in voor de verdere ontwikkeling van hun techniekonderwijs in de komende vier jaar. De regio’s waarvan de plannen voor de zomer nog niet waren goedgekeurd kregen tot 1 oktober de tijd om hun plannen te verbeteren. De bijgestelde plannen worden voor het einde van 2019 beoordeeld, waardoor alle regio’s op 1 januari in 2020 kunnen starten met hun innovatieve en ambitieuze plannen.

Binnen Sterk Techniekonderwijs ondersteunen Platform Talent voor Technologie (PTvT) en Stichting Platforms Vmbo (SPV), in opdracht van het ministerie van OCW, de regionale samenwerkingen van vmbo- en mbo-scholen en het bedrijfsleven ter verbetering van het techniekonderwijs.