03 september 2022

Meld wijzigingen in personeelsbestand

Meld wijzigingen

Rond de zomervakantie doen zich altijd wijzigingen voor in het personeelsbestand van scholen. Ook binnen Sterk Techniekonderwijs hebben we daar mee te maken. Er komen nieuwe penvoerders en nieuwe programmaleiders. We vragen u deze wijzigingen te melden, zodat we de regiopagina van uw regio op de website Sterk techniekonderwijs actueel kunnen houden.

Wijzingen kunt u melden door een mail te sturen aan regio@sterkberoepsonderwijs.nl.

Heeft uw regio een nieuwe penvoerder, dan moet u dit ook even melden aan DUS-I, zodat post bij de goede persoon terecht komt. Dit kunt u melden door een mail te sturen aan: ocwsubsidies@minvws.nl.