02 maart 2020

LOB: een draad door pareltjes van activiteiten

Oriëntatie op loopbaan en beroep

In veel regioplannen staan allerlei LOB-activiteiten die tot doel hebben leerlingen te stimuleren voor techniek te kiezen. Regio’s plannen tal van activiteiten voor po- en vmbo-leerlingen. Soms wordt daarbij uit het oog verloren dat leerlingen niet automatisch verband zien tussen verschillende activiteiten.

LOB betekent niet alleen deelnemen aan activiteiten, maar ook dat er met leerlingen in gesprek gegaan wordt om te reflecteren en te ontdekken waar zijn passie ligt. Activiteiten en reflectie moeten elkaar afwisselen, zodat de leerling de kans krijgt zichzelf te leren kennen, te ontdekken waar hij goed in is, wat hij leuk vindt en een nieuwe activiteit te plannen. Zo wordt het doel: oriëntatie op loopbaan en beroep, bereikt. Lastig is dat een LOB-traject voor elke leerling anders kan zijn. Maar alleen een bij een leerling passend traject is voor hem zinvol.

Meer informatie

Meer informatie over LOB vindt u op www.expertisepuntlob.nl of www.nvs-nvl.nl.