30 september 2021

Leren buiten de school

Sterk Techniekonderwijs heeft een docententoolkit ontwikkeld om STO-regio’s en scholen te inspireren bij het aantrekken, behouden en professionaliseren van docenten. Recent is er een nieuw artikel verschenen.

Leren buiten de school

In de huidige tijd, waarin veranderingen en innovaties aan de orde van de dag zijn, is het voor het onderwijs van groot belang om bij te blijven. Dat lukt niet binnen de schoolmuren; het is daarvoor noodzakelijk om de blik naar buiten te richten, relaties op te bouwen met andere scholen, organisaties en het bedrijfsleven, en de netwerken actief te onderhouden. Pas dan ontstaat die kruisbestuiving die zo verhelderend, inspirerend en nodig is. In het artikel “Leren buiten de school” hieronder noemen we een aantal vormen van activiteiten waarin dat contact gegoten kan worden. Meer uitgewerkte praktische tips bij deze activiteiten vindt u in het aanvullende artikel “TIPS bij Leren buiten de school”.

Leren buiten de school  Tips bij Leren buiten de school