22 juni 2020

Lerarenopleidingen moeten zich aanpassen aan hybride docenten

Werken als hybride docent

Kunnen lerarenopleidingen voorbereiden op nieuwe vormen van leraarschap? Docenten die het onderwijs willen verlaten zouden er een baan naast moeten zoeken. Dit kan er volgens onderzoekers van Fontys en de Universiteit Utrecht voor zorgen dat ze toch deels voor het onderwijs behouden blijven.

De Universiteit Utrecht en Fontys Hogeschool hebben onderzoek gedaan naar mensen die naast een baan buiten het onderwijs ook een paar dagen in de week voor de klas staan; hybride docenten. Uit een kwalitatief onderzoek onder twintig van deze docenten blijkt dat zij tevreden zijn over deze combinatie, maar dat zij nog wel veel ondersteuning missen van zowel de lerarenopleidingen als de scholen waarin zij werken.

Lees meer via ScienceGuide