02 februari 2023

Keuzevakken: ze worden alle 189 gekozen

Keuzevakken: ze worden alle 189 gekozen

Het vmbo kent 189 keuzevakken (inclusief de profielmodulen die als keuzevak aangeboden mogen worden) en in al die keuzevakken wordt examen gedaan, op één na. Alleen in het keuzevak ‘lasrobot’ heeft in 2022 geen enkele leerling examen gedaan (in 2021 hebben 3 leerlingen in dit keuzevak examen gedaan).

Het keuzevak ‘ondernemen’ is al jaren het meest gekozen keuzevak en dat was ook in 2022 het geval. De top drie van meest gekozen technische keuzevakken is:

  • ‘fotografie’ van MVI;
  • ‘plaat en constructiewerk’ van PIE;
  • ‘meubelmaken’ van BWI.

Er wordt wel eens gezegd: het vmbo kent veel te veel keuzevakken, maar uit het feit dat in bijna alle keuzevakken schoolexamen gedaan wordt, blijkt dat de keuzevakken voorzien in een behoefte. Het feit dat keuzevakken worden afgesloten door meer leerlingen dan er in een profiel zitten, laat zien dat scholen de mogelijkheid bieden om buiten het profiel keuzevakken te kiezen.

De lijst met keuzevakken is gemaakt op basis van DUO-gegevens. Op de lijst staan aantallen van leerlingen die schoolexamen hebben gedaan in het keuzevak en waarvan het cijfer is opgenomen op de cijferlijst.

Keuzevakken Examenjaar 2022 per profiel

Keuzevakken Examenjaar 2022 in totaal