16 juli 2020

Jaarlijkse update Monitor Techniekpact

Update van de cijfers over techniek

Op 15 juni 2020 is de jaarlijkse update van de Techniekpactmonitor gepubliceerd. De Monitor Techniekpact geeft een feitelijk beeld van de ontwikkelingen in het onderwijs en arbeidsmarkt aangaande techniek. Hoe staat het ervoor met keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt?

Het aantal werkenden in een technisch beroep neemt verder toe. Het aandeel dat vrouwen daarin hebben groeit flink; wel blijft deze groep in aantal nog laag. Meer trends leest u in de monitor.

Bekijk de Techniekpact monitor 2020