04 maart 2023

IOL voor XR inventarisatie

IOL voor XR inventarisatie

‘IOL voor XR’ staat voor Impuls Open Leermateriaal voor het gebruik van XR. Eind 2022 heeft een inventarisatie open gestaan aan de hand waarvan we zijn na gegaan hoeveel scholen beschikken over XR (hololenzen, VR-brillen, 3D toepassingen, enz.) en hoeveel software er op scholen beschikbaar is om deze hardware te gebruiken.

De inventarisatie leert dat op 60% van de scholen die de inventarisatie hebben ingevuld hardware aanwezig is, maar dat er niet heel veel software beschikbaar is. Scholen willen de hardware graag gebruiken, maar zijn op zoek naar software die past in hun (beroepsgericht) programma. Naar die software gaan we de komende tijd op zoek en dan met name naar software die via een open platform aan scholen beschikbaar kan worden gesteld. Uiteraard houden we u van de ontwikkelingen op de hoogte.