03 april 2022

Inzet hybride professionals

Inzet hybride professionals

Sterk Techniekonderwijs heeft onder andere tot doel de samenwerking in de regio tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren. Dat gebeurt op allerlei verschillende manieren, zoals het gebruikmaken van machines, apparatuur en materialen uit het bedrijfsleven door leerlingen, door bedrijfsbezoeken en stages en door het inzetten van gastdocenten en hybride professionals.

Hybride professionals zijn medewerkers uit een bedrijf die gedurende langere tijd een dagdeel, dag of meer, lesgeven aan leerlingen in het vmbo. Hybride professionals combineren het werken voor een bedrijf met het lesgeven op school. Zij hebben (nog) geen onderwijsbevoegdheid.

Omdat er een docententekort is, met name in de technische vakken, wordt geïnventariseerd of scholen beschikken over voldoende bevoegde docenten, of en op welke manier onderwijsondersteuners en instructeurs worden ingezet in de lessen. Voor hybride professionals is minder aandacht. Toch weten we dat er Sterk Techniekregio’s zijn waarin deze werknemers een heel waardevolle bijdrage leveren aan het onderwijs.

Graag horen we van u, STO-regio, of u hybride professionals inzet. We vragen u hierover een korte vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

  • Deel uw ervaringen

    Wij laten graag een hybride professional aan het woord om zijn/haar ervaringen te horen. Als u hieraan mee wilt werken stuur dan een mail.

  • Webinar hybride professionals

    Begin 2022 hebben we een webinar gehouden over hybride professionals. U kunt dit webinar terugzien.