19 maart 2020

Huishoudelijk Reglement voor Subsidie Sterk Techniekonderwijs

Voorbeeld huishoudelijk reglement beschikbaar

Welke afspraken kunnen er gemaakt worden tussen partners in de regio en hoe kunnen die afspraken eruit zien? In het ‘voorbeeld huishoudelijk reglement’ staan suggesties van elementen die opgenomen kunnen worden in een huishoudelijk reglement voor een regio STO. Deze voorbeelden zijn aanvullend op de samenwerkingsovereenkomst en de handreiking voor de financiële verantwoording. Advies is te zorgen dat deelnemende scholen/besturen en overige partners akkoord gaan met deze afspraken. Dat kan via ondertekening van het reglement of via geaccordeerde notulen van een vergadering van bijvoorbeeld de stuurgroep.

Regio’s maken eigen keuzes

Net als bij de ‘Handreiking projectadministratie’ gaat het bij dit voorbeeld huishoudelijk reglement om een voorbeeld, niet om een voorschrift of handleiding. Regio’s maken eigen keuze en, als ze dat nodig vinden, een eigen huishoudelijk reglement. In beleidsstukken en beschikking staat op welke manier regio’s de ontvangen subsidies moeten verantwoorden en aan welke regels zij zich moeten houden.
In dit voorbeeld zijn verschillende onderdelen opgenomen waaruit de regio een keuze moet maken. Zaken die al in de Samenwerkingsovereenkomst geregeld zijn hoeven in het huishoudelijk reglement niet herhaald te worden. Het opstellen van een huishoudelijk reglement is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Op een huishoudelijk reglement kan teruggevallen worden als zaken niet lopen zoals afgesproken of verwacht. Het is beter zaken vooraf af te spreken dan achteraf te moeten constateren dat er afspraken gemaakt hadden moeten worden.

Vijf onderdelen

Het voorbeeld huishoudelijk reglement bestaat uit vijf delen waarover afspraken in de regio gemaakt kunnen worden:

  • Deel 1: groepen/personen die in de regio samenwerken, definities en algemene zaken
  • Deel 2: uitbetaling gelden
  • Deel 3: verantwoording besteding van middelen
  • Deel 4: wijzigingen
  • Deel 5: overige afspraken.
Download het voorbeeld (word)