02 juni 2024

Handreiking subsidiabele activiteiten STO

Handreiking subsidiabele activiteiten STO

Regelmatig wordt de vraag gesteld welke kosten wel ten laste kunnen komen van de STO subsidie en welke niet. Om deze vraag te beantwoorden heeft OCW een handreiking subsidiabele kosten gemaakt. In deze handreiking leest u welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie en welke niet. Hiermee kunt u rekening houden bij het ontwikkelen van de STO-plannen voor de periode 2025-2028.

Download handreiking