02 oktober 2020

Handreiking keuzevakken

Van examenprogramma tot lesmateriaal

Veel regio’s gaan de komende tijd aan de slag met de beroepsgerichte keuzevakken. Vaak hebben regio’s zich tot doel gesteld bestaande keuzevakken opnieuw uit te werken en te actualiseren. De handreiking keuzevakken kan daarbij helpen. De handreiking geeft stap voor stap aan hoe u van een examenprogramma komt tot lesmateriaal en opdrachten voor leerlingen en hoe een en ander getoetst kan worden.

Denkt u er over een nieuw beroepsgericht keuzevak te ontwikkelen kijk dan op de website van SPV, daar leest u precies welke procedure u moet bewandelen om een nieuw beroepsgericht keuzevak goedgekeurd te krijgen.