29 november 2020

Nieuwe website Go vmbo

Nieuwe website Go vmbo

De tijd om leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs kennis te laten maken met het voortgezet onderwijs staat weer voor de deur. Veel scholen organiseren virtuele rondleidingen, Zoom-open-dagen of straks geplande open dagen. Natuurlijk is het heel belangrijk kennis te maken met een school voor voortgezet onderwijs, sfeer te proeven, te kijken of er een mooie kantine is en proeflessen te volgen.

Kennis maken met het vmbo op zich kan met behulp van Go vmbo, een game en website. De game laat kinderen op een speelse manier kennis maken met het voortgezet onderwijs in het algemeen en het vmbo in het bijzonder. De website biedt leerkrachten en ouders actuele informatie over het vmbo als onderwijssoort. Leerwegen, profielen, doorstroommogelijkheden en vakkenpakket worden op een overzichtelijke wijze uitgelegd.
Go vmbo leidt niet tot een specifieke school. Go vmbo kan gebruikt worden als eerste stap in de kennismaking met het vmbo. Wijs de basisscholen waarmee u samenwerkt op deze website en gebruik de afbeeldingen om uit te leggen hoe het vmbo in elkaar zit.