28 maart 2024

Goedkeuring NGF-voorstel po/havo/vwo: Technologieonderwijs voor alle kinderen en jongeren

Goedkeuring NGF-voorstel po/havo/vwo: Technologieonderwijs voor alle kinderen en jongeren

Goed nieuws voor het primair onderwijs, havo en vwo! Het programma Techkwadraat (ingediend als Nationaal GroeiFonds (NGF)-voorstel “Investeren in het talent van de toekomst”) kan van start, met als doel om technologieonderwijs voor elk kind toegankelijk te maken op het primair onderwijs, de havo en vwo. Het kabinet heeft op advies van de Nationaal Groeifondscommissie besloten om 351,6 miljoen euro aan dit voorstel toe te kennen. Regionale en landelijke partners kunnen met deze impuls overal in Nederland leerrijke omgevingen creëren waar kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, zowel op school als daarbuiten. Of het gaat om techniek, technologie, ICT, (natuur)wetenschappen en praktijkvaardigheden: we willen zorgen voor een brede oriëntatie in al deze richtingen.

Het voorstel voor het programma Techkwadraat is ingediend door de ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klimaat, met Platform Talent voor Technologie (PTvT) als penvoerder.

Techkwadraat

Het doel van het programma Techkwadraat is ieder kind op alle opleidingsniveaus een eerlijke kans te geven om talenten en nieuwsgierigheid te ontwikkelen, ongeacht achtergrond of sociaaleconomische status. Technologie is overal en speelt in ieders dagelijkse leven een rol. Door kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met de complexiteit en potentie van technologie, leren ze er de waarde van inschatten en de mogelijkheden ervan zien. Binnen het programma Techkwadraat gaan regionale samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, bedrijven en buitenschoolse organisaties aan de slag om de impact van hun lopende initiatieven en activiteiten op het gebied van technologieonderwijs te vergroten.

Regio’s aan zet

Met de toekenning kan de volgende stap worden gezet. Scholen, bedrijven en buitenschoolse organisaties zoals musea, bibliotheken, verenigingen kunnen zich regionaal verbinden. Op de netwerkkaart staan regionale samenwerkingen die al actief zijn in de regio en waar men zich bij kan aansluiten, zoals bijvoorbeeld de 78 STO regio’s. Ook wordt er een landelijke kennis- en ondersteuningsstructuur met verschillende expertpartners ingericht om kennisuitwisseling van werkende aanpakken te stimuleren, aansluiting op het curriculum te realiseren, én om te zorgen voor samenhang, doorontwikkeling en borging van opgedane kennis.

Na de zomer komt er meer informatie beschikbaar over de subsidieregeling en ondersteuning voor samenwerkingsverbanden bij netwerk- en planvorming.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het programma Techkwadraat? Mail dan naar info@ptvt.nl. Meer informatie wordt de komende tijd gedeeld via www.techkwadraat.nl.