28 september 2020

Evaluatie Techniekpact: meer meisjes kiezen techniek

Evaluatie Techniekpact 2013-2020

Het Techniekpact heeft sinds 2013 als doel het aantal technici te vergroten en technologische vaardigheden op de Nederlandse arbeidsmarkt te versterken. Uit het evaluatieonderzoek van het Techniekpact, blijkt dat de aanpak ervoor heeft gezorgd dat een aantal punten zijn verbeterd. Het aantal meisjes dat kiest voor techniek is bijvoorbeeld toegenomen van 30 procent in 2010 tot 40 procent in 2018 (havo) en van 50 tot ruim 60 procent in het vmbo. Daarnaast zijn de publiek-private samenwerkingen verbeterd, mede doordat het Jet-Net en TechNet-netwerk uitbreidde naar 2.600 bedrijven en 626 vo-vestigingen. Echter bestaat een groot deel van de knelpunten uit 2013 (in mindere mate) nog steeds. In de kamerbrief wordt ingegaan op verschillende adviezen voor doorontwikkeling.