26 juni 2022

Een tussentijdse reflectie op de regio

Een tussentijdse reflectie op de regio

Vlak voor de zomervakantie worden er met het overgrote deel van de 78 STO-regio’s reflectiegesprekken gevoerd om samen met betrokkenen uit de regio terug te blikken op de ontwikkeling van de regio als geheel en de geboekte voortgang en successen en vooruit te kijken naar de komende periode. Daarbij staan we stil bij waar de regio trots op is, wat de effecten van de initiatieven zijn voor de leerlingen, of er sprake is van een duurzaam en dekkend techniek aanbod en op welke manier de samenwerking geborgd wordt in aanloop naar de structurele fase.

Eind juni 2022 is er met een derde van alle STO-regio’s gesproken en ontstaat er een positief beeld van mooie activiteiten in alle regio’s. De onderlinge samenwerking in veel regio’s wordt steeds steviger en er worden veel activiteiten georganiseerd. De regio’s hebben flink geïnvesteerd om de basis goed op orde te krijgen en met moderne technieken en technologieën innovatief technisch onderwijs te bieden. De ontwikkellijnen in de regio’s staan en er wordt gezamenlijk goed invulling gegeven aan het technisch vmbo. Een opvallend resultaat is dat er in bijna alle regio’s veel activiteiten in samenwerking met het primair onderwijs in de omgeving worden georganiseerd. In het hele land kunnen leerlingen terecht in opgerichte techlabs of gaan er docenten van het vmbo naar het primair onderwijs om lessen en activiteiten te verzorgen.

Blijvende aandachtspunten voor de STO-regio’s zijn vertragingen die zijn opgelopen door de lockdowns en de daardoor soms achterblijvende cofinanciering. Ook de samenwerking met het mbo is nog niet in iedere regio optimaal te noemen.