02 september 2021

Een leven lang lol van loopbaanleren

Een leven lang lol van loopbaanleren

Als je onderwijs wilt waarin leerlingen en docenten contextrijk leren, kun je dat nóg krachtiger maken door loopbaancompetenties daaraan te koppelen. Helemáál sterk wordt het als alle vo- en mbo-scholen in de regio dat doen.

Mirjam Bakker (decaan bij RSG N.O. Veluwe en projectleider STO-A) en Hildegonde Mostert (programmaleider Sterk Techniekonderwijs Apeldoorn
e.o.) vertellen over de regionale LOB-visie en de verbinding met Sterk Techniekonderwijs (STO).

Lees het artikel

In de krant ‘Sterk Beroepsonderwijs: het vervolg’ staan meer van dit soort inspirerende voorbeelden en wordt aandacht besteed aan de nieuwe leerweg in het vmbo. De krant is digitaal te lezen of in pakketjes van 25 stuks te bestellen.