11 januari 2021

Een jaar Sterk Techniekonderwijs

Een jaar Sterk Techniekonderwijs

Het lijkt voor velen misschien veel langer, zeker voor regio’s die als eersten te horen kregen dat hun plan was goedgekeurd, maar Sterk Techniekonderwijs (STO) is op 1 januari officieel een jaar bezig.

Op 1 januari 2020 ging de transitiefase van Sterk Techniekonderwijs officieel van start. Dus niet tijdens de massaal bezochte en succesvolle startbijeenkomst in oktober 2019 in de Jaarbeurs.

Op afstand het ‘nieuwe normaal’

Intussen zijn 77 regio’s aan de slag gegaan, 76 in Nederland, 1 op de BES eilanden, officieel ook Nederland, maar een beetje verder weg. Elke ondersteuner wil daar wel naar toe, en hoewel we vanuit STO de BES-eilanden ondersteunen doen we dat eigenlijk alleen digitaal, op afstand. Wie had bij de start van STO kunnen denken dat ondersteuning op afstand het ‘nieuwe normaal’ zou worden. Veel gesprekken tussen regionale programmamanager en ondersteuners vinden nu via Zoom, Teams, Hangout, Webex en welk platform dan ook plaats.

Digitale trainingen

Zelf trainingen moesten als de wiedeweerga omgezet worden, in 2020 is er 1 dag een fysieke training geweest, daarna hebben ongeveer 120 programmaleiders (en hun maatjes) uit bijna alle regio’s digitaal deelgenomen aan trainingen als ‘Samen veranderen’ en ‘Aan de slag met veranderstrategieën’. Uit deze trainingen is een heel actieve LinkedIn groep ontstaan, waarin ideeën uitgewisseld worden en kennis gedeeld wordt. Uit deze trainingen zijn ook intervisiegroepen ontstaan, die door onze ondersteuners op gang geholpen worden en daarna zelfstandig als groep verder gaan.

Diverse webinars

Naast trainingen en persoonlijke gesprekken zijn er webinars georganiseerd, over financiële onderwerpen (het eerste webinar hierover werd zelf in Zuid Afrika bekeken), over verantwoording en tussenrapportages en over inhoudelijke onderwerpen als technohubs en het aantrekkelijk maken van techniekonderwijs voor nieuwe doelgroepen. Intussen is bekend dat er elke laatste woensdag van de maand om 15.00 uur een interactief webinar start, dat we de komende tijd nog interactiever maken, zodat u vragen kunt stellen, kunt reageren op stellingen en uw mening kunt geven in een poll.

2020 in cijfers

Centraal in de landelijke ondersteuning van Sterk Techniekonderwijs staan natuurlijk de 15 landelijke ondersteuners en de mensen die werken bij SPV en PTvT, maar ook de website Sterk Techniekonderwijs. Maandelijks ontvangen bijna 4000 abonnees een nieuwsbrief, dagelijks bezoeken bijna 120 mensen de website, waar ze gemiddeld bijna 3 pagina’s bekijken en bijna 3 minuten verblijven. Cijfers waar we blij mee zijn, maar die natuurlijk altijd beter kunnen. De hit van de website zijn de regionale pagina’s. Inmiddels geven 22 regio’s via deze regionale pagina een eigen nieuwsbrief uit!

Veel regio’s sturen nieuwsberichten naar regio@sterktechniekonderwijs.nl met het verzoek die op hun regiopagina te plaatsen (wat we natuurlijk snel doen) en vaak komt ook de vraag of het bericht ook op de landelijke pagina met nieuws uit de regio geplaatst kan worden.

Nog éen getal: op LinkedIn hebben we ruim 1800 volgers, die veel berichten delen, een aantal dat dagelijks groeit. Kortom: in een jaar Sterk Techniekonderwijs is veel bereikt!

Maar het gaat natuurlijk om het stimuleren en behouden van (innovatieve, toekomstbestendige) techniekonderwijs in de regio. Ook daar werken regio’s hard aan, zoals u kunt lezen in de vele inspiratievoorbeelden die de afgelopen periode op de website zijn verschenen.

Ook in 2021 staan we weer graag voor u klaar!

Het landelijk team Sterk Techniekonderwijs