05 september 2021

STO-regio’s goed op weg naar een toekomstbestendig vmbo

Gezamenlijk terugkijken op het afgelopen jaar

In de afgelopen maanden heeft de ondersteuning van Sterk Techniekonderwijs een -overwegend digitale- ronde gemaakt langs bijna 80% van de STO-regio’s. De ronde leidde ons van Bonaire tot Groningen, van Maastricht tot Rotterdam. In de vorm van een reflectiegesprek hebben we gezamenlijk teruggekeken op het afgelopen jaar. Wat blijkt: veel regio’s zijn goed op weg!

Samenwerking toegenomen

De Corona-periode heeft de uitvoering van STO niet bepaald makkelijker gemaakt. Buitenschoolse activiteiten vonden nauwelijks plaats, (PO-)leerlingen konden niet altijd ontvangen worden op de eigen locaties en concrete samenwerking met bedrijven werd bemoeilijkt door de geldende maatregelen. Toch is de ondersteuning van STO onder in de indruk van de voortgang in de verschillende regio’s. De STO-regio’s hebben in deze periode bewezen dat ze wendbaar zijn en met een groot aanpassingsvermogen in staat zijn om volwaardige alternatieve activiteiten te organiseren. Ook viel op dat, ondanks de omstandigheden, onderlinge samenwerking is toegenomen en er binnen de regionale netwerken veel enthousiasme is om van Sterk Techniekonderwijs een gezamenlijk succes te maken. De regio’s hebben de organisatie inmiddels goed op orde en maken zich op voor een goedgevuld nieuw schooljaar waarin meer mogelijk is.

Voortgangsrapportage

Tijdens de reflectiegesprekken is er ook vooruit gekeken en in het bijzonder naar de voortgangsrapportage die voor 1 november 2021 ingediend moet worden bij DUS-I. Wanneer u hier ondersteuning bij wenst, laat dit weten aan uw ondersteuner of via de landelijke ondersteuning van Sterk Techniekonderwijs.