10 september 2023

Budget voor techniek in andere profielen

Extra aandacht aan techniek binnen niet-technische profielen

Regio’s worden opgeroepen om zich in de periode 2025-2029 niet alleen te richten op de ‘harde’ technische profielen in het vmbo, maar ook budget vrij te maken voor techniek in andere profielen. Veel regio’s hebben dat ook de afgelopen periode al gedaan. Vaak worden er projecten uitgevoerd rond bijv. de zorgrobot, robotica, techniek binnen D&P en Groen. In de komende STO-periode wordt regio’s gevraagd extra aandacht te schenken aan techniek binnen niet-technische profielen. Dat betekent niet dat niet-technische profielen’ aanspraak kunnen maken op STO-budget’. De regio bepaalt, in gezamenlijk overleg welke activiteiten uitgevoerd worden. Er komt geen ‘eigen’ budget beschikbaar voor andere dan technische profielen.