08 januari 2023

Brief minister Wiersma aan Tweede Kamer

Verzamelbrief aan Tweede Kamer, deels over STO

Net voor de kerstdagen stuurde minister Wiersma een zogenaamde ‘verzamelbrief’ aan de Tweede Kamer. In deze brief worden allerlei onderwerpen behandeld, zo ook STO.

Over Sterk Techniekonderwijs zegt de minister:

In het vierde kwartaal van 2021 heeft u de laatste voortgangsbrief over Sterk Techniekonderwijs (STO) ontvangen. Mijn ambtsvoorganger heeft hierin toegezegd u medio 2022 opnieuw over de voortgang te informeren.
Sterk Techniekonderwijs is, gezien de inzet op het stimuleren van samenwerking tussen scholen en bedrijven op vrijwillige – maar niet vrijblijvende – basis, een proces van lange adem. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt – zeker op technisch gebied – is de aanpak van STO urgent. Daarom heb ik in juli de penvoerders van de STO-regio’s een brief gestuurd waarin ik heb aangegeven STO te willen continueren. Ook heb ik de verplichte cofinanciering voor STO verlaagd van 10 naar 7,5 procent over de gehele subsidieperiode.
Over de voorzetting van STO van 2024 heb ik het afgelopen jaar en aantal adviezen – gevraagd en ongevraagd – mogen ontvangen. Welke vorm ik voor het programma kies, of ik – bijvoorbeeld – de huidige regeling verleng, een geheel nieuwe regeling opstel, of toch een andere wijze van financiering kies, heb ik op dit moment nog niet besloten. Een zwaarwegend advies komt van de onafhankelijke beoordelingscommissie Sterk Techniekonderwijs. De commissie adviseert het programma in een subsidierelatie voort te zetten.
De volgende voortgangsbrief kan u in het eerste kwartaal van 2023 tegemoet zien. Hierin zal ik u de adviezen doen toekomen, voorzien van mijn reactie, de resultaten van het tweede monitoringsrapport en mijn plannen voor de continuering van STO.

Hoewel er geen concrete toezegging in de brief staat, is de kans aanwezig dat de huidige STO- regeling wordt voortgezet, dat is althans het advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie waarnaar naar verwezen wordt.