03 februari 2020

Welke beroepsgerichte keuzevakken kunnen leerlingen kiezen?

Een eigen curriculum

Met de invoering van de profielen in het vmbo is er iets nieuws ingevoerd in het voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen een deel van hun eigen curriculum vormgeven. Over het algemeen wordt dit erg gewaardeerd door de leerlingen. Door de beroepsgerichte keuzevakken kunnen leerlingen hun programma verdiepen (door meer keuzevakken passend bij het profiel te kiezen) of verbreden (door keuzevakken te kiezen die hun horizon verbreden).

In 2016 waren er ongeveer 135 beroepsgerichte keuzevakken. De afgelopen jaren zijn daar 16 nieuwe keuzevakken bijgekomen (zie de website van Nieuw vmbo). De examenresultaten 2018-2019 laten zien dat deze 150 keuzevakken bijna allemaal worden aangeboden. Ruim 13.000 leerlingen hebben het keuzevak ‘Ondernemen’ afgesloten. Daarmee staat dit beroepsgerichte keuzevak bovenaan de lijst van meest gekozen keuzevakken. De lasrobot staat onderaan. Dit keuzevak is door 3 leerlingen afgesloten, maar daarbij moet worden opgemerkt dat het hier gaat om een nieuw keuzevak dat pas sinds 2018 aangeboden mag worden. Bekijk een compleet overzicht.

Overweegt u een nieuw beroepsgericht keuzevak te ontwikkelen, kijk dan eerst goed welke keuzevakken al bestaan, want een keuzevak dat meer dan 25% overlap vertoont met een bestaand keuzevak wordt afgekeurd. Op de website van Nieuw vmbo kunt u lezen hoe u moet handelen als u een nieuw beroepsgericht keuzevak wilt ontwikkelen.