15 februari 2021

Benadruk ook belang bedrijfsleven bij hybride professionals

Onderzoek naar hybride docentschap

In de gesprekken over hybride docentschap is er te weinig aandacht voor het profijt dat bedrijven uit deze constructie kunnen halen, betogen onderzoekers van Windesheim, Saxion en Fontys. Zij pleiten ervoor om meer te kijken naar de integrale meerwaarde voor zowel onderwijsinstellingen als het bedrijfsleven.

Het hybride docentschap – waarbij een baan in het onderwijs wordt gecombineerd met een baan in een andere sector – dringt steeds meer door in het onderwijs en bedrijfsleven. Dit fenomeen krijgt ook op ScienceGuide veel aandacht. Hybride docentschap wordt gezien als zowel een belangrijke oplossingsrichting voor het terugdringen van het oplopende docententekort in bepaalde vakrichtingen, alsook voor het inbrengen van actuele ontwikkelingen en innovaties in het onderwijs. Tot nu toe ligt de focus echter met name op de meerwaarde die deze doelgroep voor het onderwijs kan hebben. Daarentegen is er weinig aandacht voor het profijt dat bedrijven uit deze constructie kunnen halen. In dit artikel pleit ScienceGuide ervoor om te kijken naar de integrale meerwaarde, voor onderwijs én bedrijfsleven. 

Ondersteuning en meetup

Wilt u in uw regio ook aan de slag met hybride professionals? Coach Rian van Noord is namens Sterk Techniekonderwijs beschikbaar voor ondersteuning bij samenwerking met bedrijven voor personele uitwisseling en professionalisering. Neem contact op met uw ondersteuner of kijk op de ondersteunerspagina.

Bronnen voor onderzoek

  • Brainport Eindhoven (2020): Hybride docent draagt bij aan toekomst technisch onderwijs

  • Blauw Research (2020): Evaluatie scholingstraject Hybride Techniekopleiders

  • Dorenbosch, L. (2020): Het rendement van de hybride techniekdocent

  • Fontys (2020): Faciliteren van hybride docenten binnen het VO en MBO