02 januari 2023

Artikelenreeks: In het hart van Sterk Techniekonderwijs

Onderzoek wijst uit: samenwerking goed op gang

Samenwerking zit in het hart van Sterk Techniekonderwijs. In een nieuwe serie staan inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen de ketenpartners in de STO-regio’s centraal. De voorbeelden zijn ontleend aan gesprekken die onderzoekers van het consortium Monitor Sterk Techniekonderwijs jaarlijks houden in 20 STO-regio’s. Aan bod komt de samenwerking tussen verschillende ketenpartners: vmbo, primair onderwijs, mbo en bedrijfsleven.

Deel 1: Samenwerking tussen primair onderwijs en vmbo

In het eerste deel van de serie ‘In het hart van Sterk Techniekonderwijs’ ligt de focus op de samenwerking tussen het vmbo en het primair onderwijs (po). Het artikel beschrijft welke activiteiten in de STO-regio’s met het po worden ondernomen, het belang van investeren in samenwerkingsrelaties en het maken van een goede match, hoe en waar er wordt samengewerkt en manieren om de samenwerking(sactiviteiten) te borgen.

Deel 2: Samenwerking tussen vmbo-mbo

In het tweede deel van de serie ‘In het hart van Sterk Techniekonderwijs’ ligt de focus op de samenwerking tussen het vmbo en het mbo. Het artikel beschrijft het programma Sterk Techniekonderwijs als een nieuw momentum voor samenwerking tussen vmbo en mbo, het doel dat de regio’s hebben met de samenwerking, wat vmbo en mbo samen doen en welke activiteiten georganiseerd worden.

Deel 3: Samenwerking tussen vmbo-scholen in een STO-regio

In het derde deel van de serie ‘In het hart van Sterk Techniekonderwijs’ ligt de focus op de samenwerking tussen de vmbo-scholen in en STO-regio. Naast de vraag naar goed geschoold technisch personeel lagen er bij de start van Sterk Techniekonderwijs voor het vmbo ook uitdagingen op het vlak van dalende leerlingenaantallen en een terugloop van het aantal leerlingen dat voor techniek kiest (krimp en ‘techniekkrimp’), het kunnen blijven bijbenen van technologische ontwikkelingen en de druk op kwaliteit, ook door het docententekort. De verwachting is dat doordat scholen regionale afspraken met elkaar maken er een doelmatig en duurzaam aanbod in de regio tot stand gebracht kan worden, zodat leerlingen overal kunnen blijven kiezen voor techniek. Daarnaast kunnen scholen samen optrekken voor een doelmatige benutting van faciliteiten en in een aanpak tegen het docententekort.

Deel 4: Vmbo als aanlooproute

In het vierde deel van de serie ‘In het hart van Sterk Techniekonderwijs’ ligt de focus op de samenwerking tussen het vmbo en het bedrijfsleven in de regio. Met STO is het bedrijfsleven meer dan voorheen betrokken geraakt bij het vmbo. Er is samenwerking op meer gebieden dan voorheen, meer samenhang tussen de activiteiten en meer aandacht voor het structureel organiseren van de samenwerking(sactiviteiten).