30 augustus 2020

Arbeidsmarktcijfers geactualiseerd

Facts & Figures arbeidsmarkt techniek

De facts & figures van alle arbeidsmarktregio’s zijn geactualiseerd. Per regio treft u beschrijvende informatie van de huidige arbeidsmarkt wat betreft techniek en informatie over de ontwikkeling van de arbeidsmarktvraag naar opgeleide technici. Hierbij komen aan bod:

  • Omvang technische arbeidsmarkt: Hoe verhoudt de technische beroepsbevolking zich tot het totaal in de regio?
  • Samenstelling technische arbeidsmarkt: Wat zijn de grootste technische beroepen, -sectoren en -beroepsgroepen in de regio?
  • Ontwikkeling arbeidsmarktvraag technici: Hoeveel vacatures zijn er?