03 oktober 2020

Webinar over de voortgangsrapportage

Formats beschikbaar

Een voortgangsrapportage is geen verantwoording, dat was de belangrijkste boodschap van het webinar 23 september jongstleden. In de voortgangsrapportage geven regio’s aan wat de stand van zaken is met betrekking tot Sterk Techniekonderwijs in de regio en wat de plannen zijn voor de komende periode. Dat doen ze aan de hand van een format. Het voorbeeld kunt u downloaden.

Format voortgangsrapportage STO (Pdf)

Format STO begroting (Excel)

 

Terugkijken webinar

Tijdens het webinar was er ook aandacht voor het melden van wijzigingen en ‘corona’. Vooral de vraag: wat moet je doen als activiteiten door corona geen doorgang kunnen vinden’ houdt veel regio’s bezig.

Bekijk de video

Download de presentatie

Op basis van het webinar zijn de veelgestelde vragen bijgewerkt. Nieuwe filters op onderwerp zijn ‘corona’, ‘melden van wijzigingen’ en ‘voortgangsrapportage’.

Veelgestelde vragen

 • In de voortgangsrapportage staat de vraag: gaat u gebruikmaken van de verlengingsperiode tot 2024? Wat moeten we op deze vraag antwoorden.

  In de voortgangsrapportage is de vraag opgenomen: Gaat u gebruikmaken van de verlengingsperiode om de activiteiten te kunnen uitvoeren tot 1 augustus 2024? Welke al geplande activiteiten gaat u (ten laste van de al toegekende STO-subsidie) nog in 2024 uitvoeren? Deze vraag gaat over het budget dat nog niet gebruikt is uit de begroting tot en met december 2023. Budget dat betrekking heeft op al geplande activiteiten die doorgeschoven zijn naar de eerste zeven maanden van 2024. Bovenaan het document staat: In deze voortgangsrapportage koppelt u niet terug over activiteiten die u gaat financieren vanuit de extra subsidie die de regio voor het jaar 2024 kan aanvragen. In de verlengingsaanvraag geeft u aan welke activiteiten u vanuit de begroting van 2024 gaat financieren en uitvoeren. Dat kunnen nog steeds dezelfde programmalijnen, activiteiten en inhoud zijn.

 • Mag budget dat overblijft na 2023 nog ingezet worden in 2024?

  Ja, de transitiefase waarin we nu zitten, wordt verlengd tot eind 2024. In die fase mogen activiteiten en het bijbehorende budget tot en met 31 december 2024 uitgevoerd en uitgegeven worden. Regio’s krijgen voor het jaar 2024 nieuwe subsidie (ter hoogte van een kwart van het totale STO-budget dat ze de afgelopen jaren hebben ontvangen), maar moeten wel een plan en een begroting indienen bij DUS-I. Het format hiervoor volgt  zo snel mogelijk.

 • Wanneer moet het plan voor het verlengingsjaar 2024 ingediend worden?

  Uiterlijk 1 oktober 2023, tegelijkertijd met de voortgangsrapportage, kan het plan voor 2024 worden ingediend. Het betreft een klein plan waarin bestaande activiteiten en afschrijvingen kunnen doorgaan, maar ook nieuwe activiteiten kunnen worden opgenomen. Zodra het format beschikbaar is, wordt dit direct met de STO-regio’s gedeeld.

 • De GPL in het vo is gestegen. Mogen we dit nieuwe tarief hanteren?

  Bij de start van STO is regio’s geadviseerd een uurtarief van € 50,- per uur te hanteren voor de inhuur van personeel. Inmiddels is de GPL in het vo gestegen tot € 55,-. Dit tarief mag u ook binnen uw STO-regio hanteren. U hoeft hiervan geen melding te doen bij DUS-I. U kunt deze stijging onderbouwen in de voortgangsrapportage van 2023. Het hogere uurtarief leidt niet tot aanpassing van de subsidie.
  Vanaf de start van STO mag u een hoger of lager uurtarief hanteren voor de loonkosten, als u dit kunt motiveren.

 • Is het format voor de voortgangsrapportage 2023 hetzelfde als bij de vorige voortgangsrapportage?

  Het format voor de voortgangsrapportage is nog niet bekend. Over het format is nog overleg tussen OCW, DUS-I en de ondersteuning STO. We hopen u hierover snel nader te informeren.