We gaan techniek weer sexy maken!

Sterk Techniekonderwijs en de Carmelscholen

Met het project Sterk Techniekonderwijs wil het ministerie van OCW meer vmbo-leerlingen warm maken voor een opleiding en een baan in de techniek. Alle Carmelscholen met technische vmbo-opleidingen doen mee. Met groot enthousiasme, zo blijkt bijvoorbeeld in Oss en Twente. Stichting Carmelcollege brengt regelmatig een Carmel magazine uit, waaronder ook onderstaande publicatie.

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden