Stage in coronatijd: handreiking beschikbaar met praktische tips

location-on-map Alle provincies
Samenwerking bedrijfsleven Samenwerking bedrijfsleven
Onderzoek Onderzoek

Handreiking stage in tijden van corona

In coronatijd is het vinden van stageplaatsen lastig. Dat is jammer, want het opdoen van praktijkervaring is voor veel vmbo-leerlingen erg belangrijk bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. Soms hebben vmbo-scholen stage als verplicht onderdeel van de opleiding opgenomen in het PTA. Maar, met uitzondering van leerwerktrajecten, is stage niet verplicht voor vmbo-leerlingen. Ook leerlingen die geen stage hebben gelopen kunnen hun opleiding afsluiten met een diploma. Dit laatste geldt niet voor lwt-leerlingen, zij moeten stage hebben gelopen bij een erkend leerbedrijf om hun diploma te kunnen behalen.

  • Betrokken partijen

  • Contactpersoon

    • N.v.t.

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden