Onderzoek onderwijsdrijfveren “Wie zijn de leraren van morgen”

location-on-map Alle provincies
Nieuwe talenten inspireren Nieuwe talenten inspireren
Onderzoek Onderzoek

Op zoek naar nieuw potentieel voor het leraarschap

Deze publicatie is tot stand gekomen op basis van het onderzoekrapport “Bestrijden van het lerarentekort – een zoektocht naar nieuwe doelgroepen”. Voor zover bekend is niet eerder representatief onderzoek gedaan onder ‘niet-leraren’ in Nederland naar hun belangstelling voor het werken in het onderwijs. Dat is met dit onderzoek in kaart gebracht. De resultaten waren boven verwachting: 40% van de beroepsbevolking heeft interesse in werken in het onderwijs! Op basis van een onderwijsdrijfverenmodel worden zes groepen onderscheiden en wordt duidelijk welke drempels zij ervaren om (ook) in het onderwijs te gaan werken.

In deze publicatie staan de resultaten van het onderzoek en worden een aantal aanbevelingen geven hoe het Onderwijsdrijfverenmodel benut kan worden om het lerarentekort tegen te gaan.