ICT-vaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs en vmbo

location-on-map Friesland
Samenwerking met po Samenwerking met po
Praktijkvoorbeeld Praktijkvoorbeeld

Zwaan-kleef-aan binnen een collectieve ambitie

“We hebben een prachtig mooi project achter de rug, dat bovendien verduurzaamd is”, typeert Cees Fransooijs, directeur Technologie & Innovatie van Nordwin College in Buitenpost in een paar woorden de opbrengst van de pilot. “Het Nordwin heeft een behoorlijke traditie in het verbinden van groen onderwijs met techniek en technologie, maar in de verbinding naar nieuwe techniek kon nog best een slag gemaakt worden”, vertelt directeur Jaap van der Heide. “Leerlingen hadden geen positief beeld van techniek. Om dat te beïnvloeden moet je éérder beginnen dan in de brugklas.”

Achtergrondinformatie

Bovenstaand artikel komt uit de publicatie IJzersterke combinaties po/vmbo, waarin lessen uit de praktijk van de samenwerking in de pilots po/vmbo staan. Zes netwerken van scholen hebben gedurende een jaar een pilot uitgevoerd waarin ze ervaring hebben opgedaan met samenwerken. Doorgaans ging het in de netwerken om één vmbo-school met een groep van rond de 10 tot 20 basisscholen uit twee po-besturen. De pilots hebben elk hun eigen accenten gekozen in de inhoud en opzet van de samenwerking.

  • Betrokken scholen

  • Contactpersonen

    • Cees Fransooijs (Directeur Technologie & Innovatie Nordwin College)
    • Jaap van der Heide (Directeur Nordwin College)
    • Willem Wouda (Bestuurder Stichting Roobol)
    • Ben Jansen (Projectleider ‘Bouwen aan Ambitie’)